Çözümler

Dragon Sağlık

İlaç sektörü mamülleri neme karșı hassastırlar. Tablet, toz, efervesan, kapsül gibi ürünler havadaki nem ile temas ettiklerinde genellikle kalitelerini ve raf ömrünü kaybederler. Laboratuvar veya ameliyathanelerdeki yüksek teknoloji ürünü ekipmanlar düşük sıcaklıklarda havanın taşıyabildiği nem oranı düştüğü için neme karşı hassaslaşır. Bu tip soğuk odalarda nem oranı %35-40 aralığını geçerse metal yüzeylerde ve ekipmanlarda korozyon sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu tür yetersiz ortam kontrolü, yüksek maliyetlere ve riskli üretime neden olabilir. Kapalı alanların rutubet sebebi ile karşı karşıya kaldığı çürüme sorununu yok eder, servis ve bakım giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Ham madde ve ürünleri, üretim, nakliye ve saklama sırasında en verimli șekilde korumanın yolu havayı kontrol etmektir. Dragon, özellikle büyük alanlar için geliștirilmiş, patentli benzersiz teknolojisi ile piyasalarda bulunabilecek en verimli, ekonomik nem alma, nemi dengede tutma sistemidir.

Dragon, tek veya bağımsız alanlarda tam otomatik sistemi ile havadaki suyu ayırıp çekerek ortamın bağıl nem oranını istenen seviyeye düșürür. Dragon nem alma sistemimiz ticari veya endüstriyel uygulamalarda diğer alternatif ürünlerden daha düșük maliyet ile hassas nem kontrolü sağlar.

 

Dragon'un bir diğer özelliği ise yüksek maliyetli filtreleme sistemlerine ihtiyaç duymadan havadaki hastalık nedeni partikülleri, mantarları filtreleyip, dezenfekte eder, kimyevi ilaç kullanmaya gerek bırakmadan yıl boyunca doğal, tertemiz havaya sahip bir ortam sağlar. Havadaki spor miktarını ciddi oranda düşürür. Böylece verimli şekilde hijyenik ve güvenli ortam elde edilir. İdeal hava ortamı sağladiğından; ortamın sık sık havalandırılmasına gerek bırakmayarak enerjiden tasarruf edilmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Havadan emilen su temiz olup muhtelif amaçlar için kullanılmak üzere depo edilerek su tüketiminde tasarruf sağlanabilir.

 

Yüksek teknolojiye sahip hızlı elektronik kontrol sistemi sayesinde bağımsız bölümleri, ayrı ayrı kontrol edip yönetebilir, rapor alabilir, alarmlar verebilir.

Rejeneratör dış ortamda, havalandırma sistemine entegre edilebilmektedir. Gerektiğinde terminaller iç ortamda yan duvar veya tavana asılı kurularak, yer kaybına sebep olmadan homojen hava dağılımını sağlar. Modüler ve esnek yapısı sayesinde Dragon farklı projelere göre özel tasarlanıp, uyarlanabilir. İleri teknloji, akıllı EMS (Ekipman Görüntüleme Sistemi) ile uzaktan takip, yönetim ve bakım işleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bir kaç Dragon network altında birleştirilip kapasite artışı sağlanabilir, Tablet, Smartphone, PC ve Mac üzerinden kolaylık ile kullanılabilir.

 


Çözümler