Kurumsal

Temel İlkelerimiz


Enerama Temel İlkelerimiz

Yürürlükteki tüm çevre, sağlık ve güvenlik hususundaki yasa ve mevzuatlara uymak. Yasa ve mevzuatların kapsamı dışında kalan durumlarda ise, bilgi ve tecrübelerimiz dahilinde bulunan en uygun çözümü uygulamak.
 
İşyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önlemek için uygun önlemler almak, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
 
İş ortaklarımızdan yüksek kalitede, çevresel açıdan güvenilir ve emniyetli iş yapmaları talep edilmektedir. İş ortaklarımızın, işlerini güvenli bir şekilde yapmak üzere eğitilmiş kaliteli personel istihdam etmesi ve bu niteliğe sahip personelle işlerini yapmaları beklenecektir.
 
Tüm faaliyetlerimizde, İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve önlemek tüm kararlarımızda esas olacaktır.
 
Performans ve olayların nedenlerini izlemekteyiz. Olaylardan ders çıkararak gelişime açık yönlerimiz üzerinde çalışmayı, işyeri çalışanları ve diğer personeli korumaya yönelik önlemler almayı amaçlıyoruz.
 
ENERAMA, çalışanlarına, bu ilkeleri uygulamak ve işlerini ehil bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçları sağlamaktadır.
 
ENERAMA, kurum içerisinde yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik eden bir ortam oluşması için sürekli çalışmaktadır.
 
Ürün, hizmet, marka, iş süreçleri ve teknoloji kullanımına yönelik inovasyon çalışmalarını özendirmenin ve bu çalışmalardan en yüksek verimin alınmasının stratejik öneminin bilinci ile ENERAMA, kuvvetli bir teknik temel üzerine en uygun ortam ve şartları taşıyan AR-GE yatırımlarını artırmıştır.
 
Yerinde kalite sistemini uygulayarak; hatalara geçit vermeyen, verimliliği yüksek üretimi gerçekleştirmektedir.
 
İlkemiz, ilk seferinde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş yapıldığını onaylamaktır.
 
ENERAMA bu çalışmalar çerçevesinde hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı birçok AR-GE projesine imza atmıştır ve atmaya da devam edecektir.