Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk hava ile çalışan isletmelerde nem kontrolü son derece önemlidir. Nem kontrolü olmayan isletmelerde, soğuk hava hep ayni derecede tutulamadığından depodaki urun kalitesinde,  isletme demirbaşlarında, enerji giderlerinde istenen hedefler yakalanamaz, giderler çok yüksek olur. 
 
 
1. Soğutucular buzlanma yapmayacağı için daha verimli çalışacaklardır.
Havadaki istenmedik nem soğutucuların buzlanmasına sebep olur. Buzlanma ise soğutucuların hava ile temasını azaltıp isi transferi yapmalarına mani olur, dolayısı ile soğutucular ortamı istenen dereceye düşebilmek için çok daha fazla çalışmak zorunda kalırlar. Dragon Nem alma makinesi nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermez bu vesile ile soğutucular çok daha verimli çalışır, isletme elektrik giderlerinde %30 lara kadar tasarruf sağlar.
2. Soğutucular buzlanma yapmayacağı için defrost ihtiyacı duymayacaklar.
Havadaki istenmedik nem soğutucuların buzlanmasına sebep olur. Buz kaplanan soğutucular mecburen defrost edilerek buzun çözülmesi sağlanır. Defrost, bir yandan elektrik harcarken diğer yandan ortamda soğutma işlemine ara verir. Dolayısı ile defrost sonrası soğutucular kaybedilen enerjiyi sağlayabilmek için normalden daha fazla çalışır. 
Dragon Nem alma makinesi nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermediği için defrost'a gerek duyulmaz ve gereksiz enerji sarf edilmez, isletme elektrik giderinde tasarruf eder.
3. Dragon Nem alma makinesi havadaki nemi düşürerek buzlanmaya imkân vermeyeceği için, isletmelerin soğuk hava depo kapılarında oluşan istenmedik buzlanma olmayacağından, kapılar daha iyi kapanarak yalıtım sağlar ve soğutma giderini düşürür. Öte yandan kıymetli kapıların ömrünü arttırır.
4. Dragon Nem alma makinesi havadaki nemi düşürerek metal demirbaşlarda istenmedik paslanmayı ortadan kaldırır, demirbaş giderlerini düşürür.
 
5. Dragon Nem alma makinesi nem alma işlemi sırasında diğer bütün teknolojiler gibi ortama istenmedik isi vermez. 
Patentli teknolojisi sayesinde Dragon Nem alma makinesi nemi istenen seviyeye düşürme işlemini yaparken ayni anda havayı soğutma işlemi de yaparak, soğutmaya ilave edebilir. Bu da isletmenin soğutma için harcadığı enerjinin, elektrik giderinin düşürülmesine ayrıca bir katkı demektir.
 
6. Dragon Nem alma makinesi nem alma işlemi sırasında diğer bütün havalandırma teknolojileri gibi bakteri üretmez. Tam tersine, Dragon Nem alma makinesi çalıştığı surece havadaki bakterileri tabii yollarla oldurur, havayı arınık eder.
 
7. Dragon Nem alma makinesi nem alma işlemi sırasında havayı yıkar, içindeki toz ve partiküllerden arındırarak tabii olarak temizler, filtreler.
 
8. Dragon Nem alma makinesi nem alma işlemi sırasında havadaki koku partiküllerini yakalayarak istenmedik kokuları yok eder.
 
9. Dragon Nem alma makinesi istendiği takdirde havadan aldığı nemi tertemiz, kullanılabilecek bir suya çevirebilir. 
 
10. Dragon Nem alma makinesi sahip olduğu kontrol sistemi sayesinde uzaktan yönetilebilir ve ayrıca isletmedeki diğer sistemlere de bağlanarak onları da yönetebilir.
 
11. Dragon Nem alma makinesi sahip olduğu patentli teknoloji sayesinde, havadan 1 litre suyu emmek için yalnızca 0.24 KW enerji harcadığından Dünyadaki en verimli nem alama cihazıdır.