Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk Hava Depolarında, Derin Dondurucularda Nem Kontrolünün Önemi

Soğuk hava ile çalışan işletmelerde nem kontrolü son derece önemlidir. Nem kontrolü olmayan işletmelerde, soğuk hava hep aynı derecede tutulamadığından depodaki ürün kalitesinde,  işletme demirbaşlarında, enerji giderlerinde istenen hedefler yakalanamaz, giderler çok yüksek olur. 
 
 • Soğutucular buzlanma yapmayacağı için daha verimli çalışacaklardır.
Havadaki yüksek bağıl nem soğutucuların buzlanmasına sebep olur. Buzlanma ise soğutucuların hava ile temasını azaltıp ısı transferi yapmalarına mani olur, dolayısı ile soğutucular ortamı istenen dereceye düşürebilmek için çok daha fazla çalışmak zorunda kalırlar. Dragon Nem alma Sistemi nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermez, böylelikle soğutucular çok daha verimli çalışır, işletme elektrik giderlerinde %30'a kadar tasarruf sağlar.
 
 
 • Soğutucular buzlanma yapmayacağı için defrost ihtiyacı duymayacaktır.
Havadaki istenmedik nem soğutucuların buzlanmasına sebep olur. Buz kaplanan soğutucular mecburen defrost edilerek buzun çözülmesi sağlanır. Defrost, bir yandan elektrik harcarken diğer yandan ortamda soğutma işlemine ara verir. Dolayısı ile defrost sonrası soğutucular kaybedilen enerjiyi sağlayabilmek için normalden daha fazla çalışır.  Dragon Nem alma makinesi nemi istenen seviyeye düşürerek buzlanmaya imkân vermediği için defrost'a gerek duyulmaz ve gereksiz enerji sarf edilmez, işletme elektrik giderinde tasarruf eder.
 
 
 
 • Dragon nem alma makinesi havadaki nemi düşürerek buzlanmaya imkân vermeyeceği için, işletmelerin soğuk hava depo kapılarında oluşan istenmedik buzlanma olmayıp, kapılar daha iyi kapanarak yalıtım sağladığından, soğutma giderini düşürür. Öte yandan yalıtımda önemli kapıların ömrünü arttırır.
 
 • Dragon nem alma sistemleri havadaki nemi düşürerek metal demirbaşlarda istenmedik paslanmayı ortadan kaldırır, demirbaş giderlerini düşürür.
 • Nem alma işlemi sırasında diğer bütün teknolojiler gibi ortama istenmedik ısı vermez. 
 • Patentli teknolojisi sayesinde Dragon nem alma sistemleri nemi istenen seviyeye düşürme işlemini yaparken aynı anda havayı soğutma işlemi de yaparak, soğutmaya ilave edebilir. Bu da işletmenin soğutma için harcadığı enerjinin, elektrik giderinin düşürülmesine ayrıca bir katkı demektir.
 • Dragon nem alma sistemleri nem alma işlemi sırasında diğer bütün havalandırma teknolojileri gibi bakteri üretmez. Tam tersine, Dragon çalıştığı sürece havadaki bakterileri tabii yollarla öldürür, havayı arındırır.
 • Dragon nem alma işlemi sırasında havayı yıkar, içindeki toz ve partiküllerden arındırarak tabii olarak temizler, filtreler.
 • Dragon nem alma işlemi sırasında havadaki koku partiküllerini yakalayarak istenmedik kokuları yok eder.
 • Dragon nem alma sistemleri istendiği takdirde havadan aldığı nemi tertemiz, kullanılabilecek bir suya çevirebilir. 
 • Dragon sahip olduğu kontrol sistemi sayesinde uzaktan yönetilebilir ve ayrıca isletmedeki diğer sistemlere de bağlanarak onları da yönetebilir.
 • Dragon  patentli teknolojisi sayesinde, havadan 1 litre suyu emmek için yalnızca 0.24 KW enerji harcadığından dünyadaki en verimli nem alma cihazıdır.